Δεκεμβρίου 17, 2018

Company Visits

Η EUROAVIA Athens στα πλαίσια υλοποίησης ενός από τους βασικότερους στόχους της που είναι η γνωριμία και σύνδεση των φοιτητών με εταιρίες και βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της αεροναυπηγικής, αεροδιαστημικής αλλά και της μηχανολογίας γενικότερα πραγματοποιεί επισκέψεις στις εγκαταστάσεις των αντίστοιχων εταιριών (Company Visits). Προκειμένου αυτή η πρωτοβουλία του συλλόγου να αποβεί όσο το δυνατόν πιο ωφέλιμη για τα μέλη του, φροντίζουμε ώστε τα company visits να είναι όσο πιο περιεκτικά γίνεται. Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα αυτών των επισκέψεων περιλαμβάνονται ξεναγήσεις στους χώρους συντήρησης, συζητήσεις με ανώτατα στελέχη, επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία των εταιριών κλπ.

Μάλιστα, σε πολλές από αυτές τις επισκέψεις έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν μέλη της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ενώ άλλες προορίζονται μόνο για τα μέλη του συλλόγου, ανεξάρτητα με το αν αυτά ανήκουν σε κάποια υποομάδα.

Τα Company Visits που πραγματοποιήθηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 είναι τα εξής:

  • Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία – ΕΑΒ (27/03/2018 & 18/04/2018): Ενημέρωση από τον Διευθυντή Υπηρεσίας Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, κ. Σταυριανάκη, σχετικά με το όραμα και το έργο της εταιρίας. Ξενάγηση στους χώρους παραγωγής και παρουσίαση κάθε τμήματος της παραγωγής από τον αντίστοιχο υπεύθυνο μηχανικό. Περιήγηση στο εργαστήριο σύνθετων υλικών της βιομηχανίας. Συζήτηση με τη μορφή Q&A με όλα τα στελέχη και τους μηχανικούς που συναντήσαμε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας.
  • Aegean Airlines (17/05/2018): Επίσκεψη και ξενάγηση στο υπόστεγο βαριάς συντήρησης αεροπλάνων της Aegean Airlines. Ενημέρωση για τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να ακολουθούνται σε ένα τέτοιο χώρο. Συζήτηση με τη μορφή Q&A με τον κ. Θεόδωρο Βασιλείου, Base Maintenance Coordinator σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την επιλογή νέων αεροσκαφών και τη συντήρηση τους. Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα εκπαίδευσης που παρακολουθούν οι μηχανικοί της εταιρίας και τις ευκαιρίες που δίνει η τελευταία στους αποφοίτους.

Για το 2018 ετοιμάζουμε ακόμα περισσότερες επισκέψεις και workshops προκειμένου να συνεργαστούμε και να έρθουμε σε επαφή με όσο το δυνατόν περισσότερες εταιρίες
του κλάδου! Stay tuned!